Tvorba webových stránek Frýdek Místek – jak snížit míru okamžitého opuštění a navýšit konverze na vaší stránce?

Internet se jen hemží konkurenčními stránkami a poslední, co si můžete dovolit, je ztratit vaše návštěvníky hned poté, co na váš web vstoupí. Tomuto neblahému jevu se říká bounce rate, česky míra okamžitého opuštění. Celý příspěvek

E-shop na míru AiShop je praktickým řešením prodeje na internetu

Současná doba je v mnohém jiná oproti minulosti. Hodně ji totiž ovlivnila koronavirová pandemie. Spousta obchodů musela zavřít, nebo se přesunout do on-line prostředí. E-shopům se dařilo, protože lidé museli chtě nechtě nakupovat přes internet. Nelze se proto divit, že řada nových internetových obchodů také vznikla a stále vzniká. Celý příspěvek

Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Zaměstnáváte cizince a nemáte tušení, jestli potřebují zdravotní pojištění a jak jej vyřídit? Zdravotní pojištění potřebuje každá osoba trvale žijící na území ČR a nabízí jej mnoho zdravotních pojišťoven. 

Zákony týkající se zdravotního pojištění cizinců

Povinnost mít zdravotní pojištění vzniká všem cizincům, kteří obdrželi povolení o trvalém pobytu v ČR. Nemusí jej mít pouze ti, kteří podléhají zvláštním předpisům států v rámci EU. Zdravotní pojištění zaniká ukončením trvalého pobytu nebo úmrtím osoby.

Zdravotní pojištění je dobrovolné pouze pro OSVČ, kteří si jej platit mohou, ale nemusí. Osobám, které jsou zaměstnanci, musí zaměstnavatel povinně odvádět zdravotní pojištění z jejich platu.

Zaměstnání musí trvat alespoň 15 kalendářních dnů a zaměstnavatel musí mít se zaměstnancem minimální výši sjednaných příjmů, ta podle výpočtu minimální mzdy dosahuje 2000 Kč.

Nemocenské pojištění cizinců upravuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Cizincům, kteří jsou zaměstnanci, jsou poskytnuty dávky nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. OSVČ mají nárok pouze na dávky nemocenské a peněžité pomoci v mateřství.

Zdravotní pojištění pro cizince

Zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem je především pro občany Evropské unie, kteří zde hodlají setrvat déle než 3 měsíce. Do třech měsíců si mohou ve své zemi zjednat cestovní pojištění.

Cestovní zdravotní pojištění pro cizince platí po dobu maximálně 90 dnů a osoba, která jej má sjednáno musí u sebe nosit doklad o jeho vydání v zemi svého původu. Zároveň sebou musí mít doklad o jeho zaplacení a limit pojistného plnění dosahovat 60 000 EUR.

Cestovní pojištění se nevyžaduje u občanů států, se kterými má ČR mezinárodní smlouvy o pojištění, u osob, které mají zdravotní pojištění uzavřené za účelem práce a u osob, které jsou humanitárními pracovníky, ochránci kulturních památek v různých programech, vědci a další lidé, kteří mají právnicky ošetřené dokumenty, týkající se pobytu v ČR za účelem pozvání do země.

zdravotní pojištění pro cizince

K vyřízení zdravotního pojištění pro cizince je potřeba mnoho dokladů. Evropský zdravotní průkaz, vízum, občanský průkaz, potvrzení od zaměstnavatele o vykonávání práce, dále pak vyplnit potřebné formuláře.

Proces vyřizování je pro samotného zaměstnance i zaměstnavatele velmi složitý a náročný. Proto je lepší sjednat si vyřízení zdravotního pojištění pro cizince přes pracovní agenturu IRS Czech. Pracovníci agentury se s touto činností setkávají denně a v problematice se plně orientují. 

Mají k dispozici veškeré potřebné informace, co je nutné vyřídit a v jakých termínech. Nemusíte si tak složitě zjišťovat, co a kde musíte vyřídit. Pracovní agentura vše vyřeší za vás snadno a v nejkratších možné době. Zároveň vám napomůže vybrat pojišťovnu s nejlepšími podmínkami.

Jaroslav Voldřich: Tvorba webových stránek a e-shopů na míru

Současný život je úzce spjatý s internetem. Hledáme na něm potřebné informace, nakupujeme a sdílíme postřehy se svými přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Internet využívají také podnikatelé, a to buď ke svému zviditelnění, nebo přímo k podnikání jako provozovatelé e-shopů. Máte zájem začít podnikat v této oblasti a nevíte si rady? Poradím vám, jak na to.  Celý příspěvek

Automatizace vás posune vpřed. Jaké prvky jsou důležité?

V dnešní době je automatizace víceméně samozřejmostí a přináší značné usnadnění, a hlavně zrychlení mnoha procesů. Instalací automatických systémů, řídicích jednotek a přístrojů je navíc možné dosáhnout i lepší přesnosti, což je žádoucí hlavně při výrobě malých součástek. Celý příspěvek

Svařovací zdroje a samostmívací kukly od českého prodejce

Řeklo by se, že svařování je relativně mladým procesem. Možná se budete divit, ale lidé svařovali už ve starověku. Touto metodou spojování kovů k sobě vyráběli zbraně i primitivní nástroje. Teprve až konec 19. století přinesl značný pokrok, kdy se začalo používat svařování plamenem a obloukové svařování. A moderní doba už je ve znamení používání plazmy ke svařování i elektronového paprsku. Celý příspěvek

Recenze e-shopu Nekvinda zaměřeného na náhradní díly Zetor: Co vše zde nakoupíte?

Pokud jde o množství prodaných nových traktorů, českému trhu již dominují americké značky, jako je John Deere či New Holland. Zetor má až třetí příčku. Zcela jinak je to pokud jde o množství strojů konkrétní značky celkem. Zetor je v tomto případě neporazitelným a náš venkov brázdí i pováleční veteráni. Kde však na ně sehnat náhradní díly? Celý příspěvek