Výroba ušetří pomocí kalibrace

Provozní náklady se některým firmám stále zvyšují a je třeba brzy najít úsporná řešení, aby se společnosti zbytečně nedostávaly do ztrát a nepřicházely tak o zisky. Ke způsobům, jak ušetřit, rozhodně patří kalibrace, která umí zajistit přesné kontrolní měření výrobků.  Celý příspěvek

Moderní CNC stroje dokáží naprosté zázraky. Potřebujete vytvořit přesné součástky i vy?

Přibližně na začátku tisíciletí se u nás začaly objevovat první počítačem řízené obráběcí systémy. Jejich první majitelé ihned pochopili, že se stávají součástí revoluce. Dnes se bez těchto zařízení neobejde již žádná strojírenská firma a jsou běžnou součástí i těch nejmenších podniků. Co ale dělat, když si takovou investici nemůžete dovolit? Celý příspěvek

Kalibry a měřidla jsou základem výdělečné výroby. Proč by vám neměly chybět?

Neustálá modernizace výrobních procesů s sebou přináší stále přísnější požadavky na přesnost a kvalitu vyrobených dílů. Dnes již nikoho nepřekvapí zakázky s tolerancí okolo setiny milimetru, nýbrž jsou takové práce v současnosti naprostým základem. Nezbývá tedy nic jiného než tomu přizpůsobit svou firmu. Dbáte na pravidelné používání spolehlivých měřidel? Celý příspěvek

Hutní materiál i tvarové výpalky jsou ve strojírenství naprosto nepostradatelné

Jedním z nejdůležitějších odvětví českého hospodářství je strojírenství. To se stalo jedním z klíčových oborů pro samostatný Československý stát již v prvních letech po jeho osamostatnění od Rakouska – Uherska po skončení světové války. Československé strojírenské výrobky si získaly dobrou pověst nejen v tuzemsku a v Evropě, ale i ve světě. Stroje i součástky zdejší produkce nacházejí od té doby uplatnění jak doma, tak i v zahraničí. V mnoha zemích světa jsou dobře známy české automobily, zemědělské, stavební, tkací a další průmyslové stroje, proslulost si Česko získalo i díky výrobě zbraní. A přestože se spektrum strojírenských produktů pro tuzemský trh i export v průběhu času obměňuje, stejně jako jednotlivé podniky čas od času změní majitele, hraje právě strojírenství nadále nezanedbatelnou roli. Celý příspěvek

Hutní materiál i plast určený pro výrobu a použití v průmyslu i dalších odvětvích musí být vysoce kvalitní

Česká ekonomika je zemí s rozvinutým průmyslem. Mezi jeho stěžejní odvětví přitom patří strojírenství, zpracování kovů i další výrobní odvětví. Právě ty mají navíc v Česku dlouhou tradici. Tuzemská strojní výroba si vybudovala dobrou pověst již za první republiky, kdy se tehdy ještě československé stroje i součástky vyvážely do mnoha zemí nejen v Evropě. Zájem o českou produkci ve světě nepoklesl ani za dlouhé éry centrálně plánovaného hospodářství během socialismu, byť se do jisté míry změnila škála produktů i skladba zemí, do kterých byly dováženy. Nemalou roli však hraje i potravinářství; zejména pivo z České republiky je vyhledávané po celém světě. A přestože se v posledních letech zdálo, že tuzemské hospodářství stojí zejména na službách, koronavirová krize ukázala, že opak je pravdou. Celý příspěvek

Svařovací zdroje a samostmívací kukly od českého prodejce

Řeklo by se, že svařování je relativně mladým procesem. Možná se budete divit, ale lidé svařovali už ve starověku. Touto metodou spojování kovů k sobě vyráběli zbraně i primitivní nástroje. Teprve až konec 19. století přinesl značný pokrok, kdy se začalo používat svařování plamenem a obloukové svařování. A moderní doba už je ve znamení používání plazmy ke svařování i elektronového paprsku. Celý příspěvek

Šrouby: Jejich použití v minulosti i v současnosti

Když se řekne šroub, možná si pod tímto pojmem představíte třeba zaoceánskou loď a její lodní šrouby. Anebo si vybavíte písničku Šrouby do hlavy od skupiny Lucie. Kdo se šrouby každý den pracuje, ten bude mít jistě na mysli spíše strojní součást se závitem a maticí, jež se používá ke spojování. Co všechno o šroubech ještě víme? Celý příspěvek

Pojízdné jeřáby od kladky, přes průmyslovou revoluci až do dnešních podob

V dnešní době si stavby bez technických vymožeností, jakými jsou například pojízdné jeřáby, neumíme už ani představit, natož je provést. Zdvihací plošiny, auta, a právě i jeřáby jsou nezbytné pro vznik různě velkých budov. Neměli jsme je ale vždy. Pokud vás zajímá, jak si se stavbou budov poradili třeba ve 14. století, jak se postupně vyvinuly jeřáby, které známe dnes, nebo jaká je aktuální situace a nabídka na trhu, tento článek je pro vás! Celý příspěvek