Hutní materiál i tvarové výpalky jsou ve strojírenství naprosto nepostradatelné

Jedním z nejdůležitějších odvětví českého hospodářství je strojírenství. To se stalo jedním z klíčových oborů pro samostatný Československý stát již v prvních letech po jeho osamostatnění od Rakouska – Uherska po skončení světové války. Československé strojírenské výrobky si získaly dobrou pověst nejen v tuzemsku a v Evropě, ale i ve světě. Stroje i součástky zdejší produkce nacházejí od té doby uplatnění jak doma, tak i v zahraničí. V mnoha zemích světa jsou dobře známy české automobily, zemědělské, stavební, tkací a další průmyslové stroje, proslulost si Česko získalo i díky výrobě zbraní. A přestože se spektrum strojírenských produktů pro tuzemský trh i export v průběhu času obměňuje, stejně jako jednotlivé podniky čas od času změní majitele, hraje právě strojírenství nadále nezanedbatelnou roli. Celý příspěvek