Hutní materiál i plast určený pro výrobu a použití v průmyslu i dalších odvětvích musí být vysoce kvalitní

Česká ekonomika je zemí s rozvinutým průmyslem. Mezi jeho stěžejní odvětví přitom patří strojírenství, zpracování kovů i další výrobní odvětví. Právě ty mají navíc v Česku dlouhou tradici. Tuzemská strojní výroba si vybudovala dobrou pověst již za první republiky, kdy se tehdy ještě československé stroje i součástky vyvážely do mnoha zemí nejen v Evropě. Zájem o českou produkci ve světě nepoklesl ani za dlouhé éry centrálně plánovaného hospodářství během socialismu, byť se do jisté míry změnila škála produktů i skladba zemí, do kterých byly dováženy. Nemalou roli však hraje i potravinářství; zejména pivo z České republiky je vyhledávané po celém světě. A přestože se v posledních letech zdálo, že tuzemské hospodářství stojí zejména na službách, koronavirová krize ukázala, že opak je pravdou. Celý příspěvek