Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Zaměstnáváte cizince a nemáte tušení, jestli potřebují zdravotní pojištění a jak jej vyřídit? Zdravotní pojištění potřebuje každá osoba trvale žijící na území ČR a nabízí jej mnoho zdravotních pojišťoven. 

Zákony týkající se zdravotního pojištění cizinců

Povinnost mít zdravotní pojištění vzniká všem cizincům, kteří obdrželi povolení o trvalém pobytu v ČR. Nemusí jej mít pouze ti, kteří podléhají zvláštním předpisům států v rámci EU. Zdravotní pojištění zaniká ukončením trvalého pobytu nebo úmrtím osoby.

Zdravotní pojištění je dobrovolné pouze pro OSVČ, kteří si jej platit mohou, ale nemusí. Osobám, které jsou zaměstnanci, musí zaměstnavatel povinně odvádět zdravotní pojištění z jejich platu.

Zaměstnání musí trvat alespoň 15 kalendářních dnů a zaměstnavatel musí mít se zaměstnancem minimální výši sjednaných příjmů, ta podle výpočtu minimální mzdy dosahuje 2000 Kč.

Nemocenské pojištění cizinců upravuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Cizincům, kteří jsou zaměstnanci, jsou poskytnuty dávky nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. OSVČ mají nárok pouze na dávky nemocenské a peněžité pomoci v mateřství.

Zdravotní pojištění pro cizince

Zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem je především pro občany Evropské unie, kteří zde hodlají setrvat déle než 3 měsíce. Do třech měsíců si mohou ve své zemi zjednat cestovní pojištění.

Cestovní zdravotní pojištění pro cizince platí po dobu maximálně 90 dnů a osoba, která jej má sjednáno musí u sebe nosit doklad o jeho vydání v zemi svého původu. Zároveň sebou musí mít doklad o jeho zaplacení a limit pojistného plnění dosahovat 60 000 EUR.

Cestovní pojištění se nevyžaduje u občanů států, se kterými má ČR mezinárodní smlouvy o pojištění, u osob, které mají zdravotní pojištění uzavřené za účelem práce a u osob, které jsou humanitárními pracovníky, ochránci kulturních památek v různých programech, vědci a další lidé, kteří mají právnicky ošetřené dokumenty, týkající se pobytu v ČR za účelem pozvání do země.

zdravotní pojištění pro cizince

K vyřízení zdravotního pojištění pro cizince je potřeba mnoho dokladů. Evropský zdravotní průkaz, vízum, občanský průkaz, potvrzení od zaměstnavatele o vykonávání práce, dále pak vyplnit potřebné formuláře.

Proces vyřizování je pro samotného zaměstnance i zaměstnavatele velmi složitý a náročný. Proto je lepší sjednat si vyřízení zdravotního pojištění pro cizince přes pracovní agenturu IRS Czech. Pracovníci agentury se s touto činností setkávají denně a v problematice se plně orientují. 

Mají k dispozici veškeré potřebné informace, co je nutné vyřídit a v jakých termínech. Nemusíte si tak složitě zjišťovat, co a kde musíte vyřídit. Pracovní agentura vše vyřeší za vás snadno a v nejkratších možné době. Zároveň vám napomůže vybrat pojišťovnu s nejlepšími podmínkami.