Důvody pro recyklaci kovů

Co je hlavní motivací pro recyklaci kovů? Stejně jako v případě recyklace plastů je velmi důležitý ekologický aspekt recyklace, ovšem ve většině případů hraje důležitější roli finanční odměna, díky níž kroky zákazníků do výkupen kovů směřují ještě častěji. Pojďme se na tyto důvody a motivace podívat trochu detailněji.

Šetrnost k životnímu prostředí

V souvislosti s životním prostředím se mluví převážně o plastech, a kovy tak zůstávají stranou pozornosti. I jejich množství na skládkách lze však snížit na minimum, neboť recyklace je možná u drtivé většiny kovových předmětů, a navíc také s eliminací odpadu. I v případě kovů je taková šetrnost rozhodně na místě, zejména zásoby barevných kovů se mnohdy velmi tenčí.

Finanční kompenzace

Důslednější recyklaci kovů zásadně napomáhá finanční odměna, která je s odevzdáním kovů spojená. Výkupní cena jednotlivých kovů se samozřejmě liší a tyto ceny se navíc neustále mění. Na stránkách tsrcr.cz – ceník barevných kovů. Ani pro železo cena není pevně stanovena.

Každý návštěvník sběrny by navíc měl počítat s tím, že výplata této odměny může probíhat pouze bezhotovostní formou. Je to zapříčiněno nařízením z roku 2015, které bylo reakcí na rozmáhající se krádeže kovových předmětů.

Levnější ceny kovů

Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje, ceny vykupovaných kovů jsou proměnlivé a právě vysoká míra recyklace má pozitivní vliv na následnou cenu kovů i finálních koncových výrobků. I to je tedy jeden z důvodů, které hovoří ve prospěch důsledné recyklace železa a barevných kovů.

Výkup železa a barevných kovů má v České republice velmi dlouhou tradici, což dokládá i síť sběren, která se navíc neustále rozrůstá. Příkladem jsou sběrny společnosti TSR Czech Republic, s. r. o., které jsou velmi dobře dostupné ve všech krajích.