Co všechno se dá omladit?

Všimli jste si někdy, v jakých různých kontextech se užívá slovo omlazení? Dá se použít v souvislosti se složením pracovního kolektivu nebo fotbalového týmu, ale nejčastěji je pojem spojen se plastickým nebo kosmetickým zásahem v lidském obličeji, popř. jiných částech těla. Co je společné – vždy je to vnímáno jako něco pozitivního. Ať už se nazývá regenerace nebo rejuvenace, mladost je při tom vzývána a adorována. O stáří navzdory proklamované moudrosti a zkušenostem nikdo nestojí. Je to tak dobře? Těžko jednoznačně odpovědět, ale jedno jisté – úctu ke stáří bylo vždy nutné vymáhat zákony, společenskými konvencemi a náboženskými předpisy. Mladí si obdiv přisvojuje zcela samozřejmě.

Tmářství versus věda

Nevěřili byste, jakých pošetilostí se v touze po věčném mládí byli významní lidé schopni dopouštět. Jeden z nich v tomto ohledu vyniká nad všemi. Čínský císař Čchin byl přímou obětí této touhy, když zemřel po požití léku nesmrtelnosti, který mu podala skupina jeho lékařů a který bohužel obsahoval rtuť. Než mocný a nepochybně schopný císař (mimochodem právě on nechal vybudovat proslulou Velkou čínskou zeď) takto ironicky skonal, neváhal obětovat kvůli svému přání žít věčně valnou část svých poddaných. Nechal je zakrýt zálivy kamením a stavět k ostrovům Nesmrtelnosti, jak se v jeho době věřilo o Japonsku, obrovitý most. Jak o něm zpívá básník “Posedlý touhou po elixíru života tak strašlivým hněvem vzplál, že i mocné bohy polekal. Nemohl se však měřit s úkolem a jeho gigantický most nikdy nebyl dokončen. Dnes, i po tisíci letech, vzpomínka na to hořkost vyvolá”. I když lidská přirozenost se příliš nemění, doufejme, že dnešní doba, která ke zpomalení – a často výraznému – stárnutí používá vědecké metody, bude našimi potomky nahlížena s pochopením a laskavěji.

Žhavé metody současnosti

Dnes na to jdeme vědecky a rozlišujeme dvě lékařské strategie: omlazení jakožto zvrácení procesu stárnutí a prodloužení života, což je bránění příčinám stárnutí (můžeme-li to tak nazvat, jde o jakousi prevenci). Obojí je pochodem proti času a má také stejné cíle, a to zajistit, aby se člověk co nejdéle vypadal mladě a také se tak cítil. Zatímco ke zpomalování stárnutí přispívá hlavně zdravý životní styl, k omlazení slouží primárně kliniky estetické medicíny. Nenabízejí ani zázraky, ani rtuť a jiné jedy, ale nejčerstvější výdobytky bádání lékařů a dalších odborníků na přírodní vědy. Namátkou můžeme uvést užívání kmenových buněk, kyselinu hyaluronovou nebo pozitivní působení botulotoxinu či chirurgické možnosti při tzv. liftingu obličeje. Přesuneme-li se od obličeje k jiným částem těla, které také potřebují vrátit v čase, uplatňují se zde např. laserové paprsky a další typy “neviditelných” proudů částic pocházejících z přístrojů, jejichž princip chápe a jež umí ovládat je hrstka odborníků. Taková specializovaná pracoviště se nacházejí zatím jen ve velkých městech a o klienty nemají nouzi.

Něco na tom být musí

Těžko věřit, že touha po věčném mládí je úplně lichá, že jde jen o nesoudnost člověka neschopného přijmout svůj úděl. Lidé chtějí žít kvalitní život a ten se lépe žije v mladém, krásném a silném těle. Omlazený člověk je sebevědomější, pracovitější, a tak může být i užitečnější. Třeba bláhového čínského císaře nepohánělo jenom jeho sobectví a marnivost, ale vědomí, že bez něj se jeho říše rozpadne, protože nikdo o ni nebude pečovat tak dobře, jako on.

Jaká z omlazovacích metod, jež znáte, vám připadá nejdrastičtější? Proč o omlazování stojí především ženy, zatímco v historii, literatuře a pohádkách se v této souvislosti mluví častěji o mužích?

Příspěvek byl publikován v rubrice Kosmetika, Life style se štítky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.