Co všechno se dá omladit?

Všimli jste si někdy, v jakých různých kontextech se užívá slovo omlazení? Dá se použít v souvislosti se složením pracovního kolektivu nebo fotbalového týmu, ale nejčastěji je pojem spojen se plastickým nebo kosmetickým zásahem v lidském obličeji, popř. jiných částech těla. Co je společné – vždy je to vnímáno jako něco pozitivního. Ať už se nazývá regenerace nebo rejuvenace, mladost je při tom vzývána a adorována. O stáří navzdory proklamované moudrosti a zkušenostem nikdo nestojí. Je to tak dobře? Těžko jednoznačně odpovědět, ale jedno jisté – úctu ke stáří bylo vždy nutné vymáhat zákony, společenskými konvencemi a náboženskými předpisy. Mladí si obdiv přisvojuje zcela samozřejmě. Celý příspěvek