Klešťový měřic nebo multimetr? Poradíme

Pořízení obou přístrojů je zpravidla zcela zbytečné. V mnoha oblastech se totiž překrývají, a ty zbylé je určují pro použití ve zcela odlišných oborech. Ukážeme vám, jaký je mezi nimi rozdíl a na co si dát při výběru pozor.

Oba přístroje si zpravidla poradí se stejnoměrným i střídavým proudem, tím však společná charakteristika z větší části končí, protože situací, v nichž je něco podobného potřeba realizovat, může vzniknout opravdu hodně.

Elektronik si koupí klasický multimetr

Běžné multimetry si hravě poradí s proudem a napětím stejnoměrným i střídavým. Naměří vám také hodnotu kmitočtu, kapacity, útlumu, zesílení, odporu a teploty a jako bonus přidají možnost testování diod a průchodnosti obvodů. 

Pro možnost změřit energii však potřebují rozpojit elektrický obvod a tedy přímý kontakt s elektrickým obvodem. Nehodí se tedy pro velké hodnoty proudu překračující zpravidla 10A nebo k práci u již hotových instalací, jejichž byť krátkodobé rozpojení není žádoucí.

Elektrikář dá přednost klešťovému měřiči

Klešťové měřiče nebo také klešťové multimetry jsou postaveny na principu proudových transformátorů pro mření střídavých proudů a pro měření stejnosměrných proudů pak využívají Hallova jevu.To znamená, že se obejdou bez přímého kontaktu a dokáží měřit zcela bezdotykově. Měřený vodič stačí obejmout kleštěmi a odečíst naměřené hodnoty na přehledném displeji. Omezeni jste pouze průměrem klešťového měřiče, přičemž opravdu velké modely si poradí až s průměrem kabelů okolo 55 mm, což pro běžnou kontrolu během provozu bohatě postačí.
V případech, kdy ani tyto rozměry nepostačují lze využít pružné převodníky proudu pracující na principu Rogowského cívky. 

Vsaďte na profesionály z oboru

Správný výběr produktu je absolutním základem, ale stejně důležitá je i volba osvědčené značky, díky níž se vám vložená investice vrátí v podobě dlouhé životnosti a spolehlivosti. Mezi špičky v oboru patří například francouzský specialista Chauvin Arnoux, působící na trhu už od roku 1893. Kompletní nabídku včetně praktických technických doporučení a odborných konzultací nejen v otázce měřicí techniky naleznete na stránkách Ghvtrading.cz.