Co je pojištění odpovědnosti a proč byste si ho měli sjednat i vy?

Život je nevyzpytatelný a většině lidí by se hodila věštecká koule – ti méně šťastní by se díky ní v dostatečném předstihu připravili na potíže a komplikace všeho druhu. Především na situace, kdy vlastní vinou způsobí škodu na majetku nebo zdraví jiných osob. Drobné zaváhání či nevšímavost totiž mohou vyjít velmi draho. V horším případě na stovky tisíc až miliony korun, což jsou částky, které naprostá většina průměrně vydělávající české populace vnímá jako velmi vysoké. Máte obavy, abyste povinnost odškodnění nemuseli řešit právě vy? Sjednejte si pojištění odpovědnosti!

Pojištění odpovědnosti chrání pojištěnce před náhradou škody vzniklé na majetku či zdraví dalších osob. Pojišťovny produkt nabízí v několika variantách, které se vztahují na různé druhy odpovědností.

Do jaké míry jste za škodu odpovědní?

Odpovědnost za škodu obecně udává občanský zákoník (část 6., hlava II). V rámci pracovně-právních vztahů pak zákoník práce (část 2., hlava XIII). V praxi tedy závisí zejména na okolnostech, za jakých ke škodě došlo. Zatímco v běžném občanském životě odpovídáme v plné výši, při výkonu práce je obvykle hraničním limitem 4,5násobek průměrného platu (za předpokladu, že zaměstnanec se zaměstnavatelem neuzavřel písemnou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty či ztrátu svěřených věcí – v takovém případě by škodu hradil v její plné výši).

pojištění občanské odpovědnosti

Dejte si pozor na výluky

Ať už je řeč o klasické ochraně před škodami v každodenním životě v podobě pojištění občanské odpovědnosti nebo o pojištění profesní odpovědnosti, které je pro některé specializované profese dokonce povinné, pojištěnec si musí uvědomit, že pojišťovny uvádí do pojistných podmínek tzv. výluky. Za určitých okolností (např. když škodu způsobíte úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek) plnění zamítnou. Některé navíc rozlišují mezi běžnou a hrubou nedbalostí – takovým produktům se ve svém vlastním zájmu vyhněte.