ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – související pojmy a postupy

Založení společnosti s ručením omezeným je dnes již snadný a rychlý proces. Předpokládá ovšem splnit mnohá zákonná nařízení a povinnosti. U menší společností lze veškeré povinnosti zvládnout sami. U větších obchodních společností se však neobejdeme bez odborné pomoci. Proto se doporučuje oslovit renomovanou kancelář, která si se založením společnosti hravě poradí a navíc vám může zajistit i následné zpracování vaší ekonomické agendy. Jaký byl trend v zakládání společností, napoví tento článek.

Založení společnosti s ručením omezeným – 10 základních zákonných postupů

 • Na samém počátku je zapotřebí vybrat a zvolit právní formu.
 • Vymyslet vhodný název.
 • Vytvořit nebo zajistit odpovídající sídlo.
 • Sepsat společenskou nebo zakladatelskou smlouvu u notáře.
 • Zařídit si živnostenské oprávnění na Živnostenském úřadě.
 • V bance složit základní kapitál.
 • Podat návrh na zápis do Obchodního rejstříku.
 • Zaregistrovat svou živnost na Finančním úřadě.
 • Zřídit si datovou schránku.
 • Dle zákona zakoupit a zaregistrovat EET pokladnu.

Veřejný rejstřík pro společnosti s ručením omezeným

Nově zřízený Veřejný rejstřík eviduje informace o právnických a fyzických osobách, které byly roztříštěny do několika samostatně existujících rejstříků. Ve Veřejném rejstříku jsou tak dostupné informace ze stávajícího Obchodního rejstříku, Rejstříku obecně prospěšných společností, Nadačního rejstříku, Rejstříku společenství vlastníků jednotek v bytových a nebytových domech, Rejstříku spolků, Rejstříku ústavů a ostatních rejstříků. Rejstřík je dostupný v elektronické podobě s možností získání elektronického výpisu každé z registrovaných osob a společností.

Zakladatelská dokumentace společností s ručením omezeným

Lze doporučit, aby stávající podnikatelé provedli podrobnou revizi svých zakladatelských smluv a stavu zápisů v obchodním rejstříku a přizpůsobili rozporující ustanovení nové právní úpravy, které platí od roku 2014. Noví podnikatelé, zakládající nové společnosti s ručením omezeným po tomto datu, musí zajistit následující skutečnosti v zakladatelské dokumentaci:

 • Upravit nebo stanovit podmínky pro jednatele, aby odpovídala novým zákonným požadavkům.
 • Definovat zákaz konkurence orgánů společnosti.
 • Upravit možnost převodu obchodního podílu, pokud společníci budou požadovat kontrolu nad jeho převodem.
 • Stanovit počet jednatelů přímo v zakladatelské nebo společenské smlouvě.
 • Zapsat místa pobytů účastníků společnosti do veřejného rejstříku, liší-li se od zapsaného bydliště.
 • Zvolit možnost volby rezervního fondu.
 • Založit ostatní listiny do sbírky listin.

Nová terminologie týkající se také společností s ručením omezeným

Nová právní úprava přináší v oblasti korporátního práva také některou novou terminologii. Obchodní společnosti a družstva budou nově souhrnně nazývány „obchodními korporacemi“. Pojem „závod“ nahrazuje a zpřesňuje pojem „podnik“. Termín „pobočka“ nahrazuje dosavadní pojem „organizační složka podniku“. Pobočka zapsaná v obchodním rejstříku se nazývá „odštěpným závodem“.

Datová schránka při založení společnosti s ručením omezeným

Při založení společnosti s ručením omezeným má podnikatel povinnost ze zákona si založit datovou schránku. Datová schránka slouží podnikateli jako elektronické úložiště dokumentů pro styk s institucemi státní správy, pojišťovnami a ostatními úřady. Jak založení tak provozování datové schránky je zcela zdarma. Pro podnikatele má navíc výhodu v tom, že se do své datové schránky může přihlásit ze kteréhokoli počítače. A neméně důležitý fakt je, že podnikateli ušetří nemalé výdaje za posílání klasických dopisů poštou.

Pokladny EET, povinná podmínka pro provozování společnosti s ručením omezeným

Každá společnost, která se zabývá prodejem, musí počítat, dle stávající legislativy, s pořízením pokladny EET, jinými slovy s elektronickou evidencí tržeb. (co je EET zde) Pokladním místem, kam je nutné umístit pokladnu, se pro účely evidence tržeb rozumí místo v provozovně, kde se budou přijímat evidované tržby. Povinnost si zřídit pokladnu EET nabíhá jednotlivým společnostem podle účinnosti zákona. Při zřízení EET pokladny je potřeba počítat s její registrací jak u poskytovatele zařízení, tak u příslušného Finančního úřadu.