Zajímáte se o prodej společnosti s ručením omezeným?

Stejně jako v jiných odvětvích, také v byznyse máte možnosti se posouvat dále. Zvláště pak, jste-li rozhodnutí se vrhnout do podnikání a rádi byste se vyhnuli zbytečným průtahům, jež jsou spojeny se zakládáním nové firmy. K tomu totiž mimo jiné potřebujete daňovou registraci a neminou vás ani další ohlašovací povinnosti. Systém ready made sro znamená, že firmy sro jsou již existující v právní formě s.r.o., tedy společnost s ručením omezeným. Vám pak odpadá řada administrativních úkonů a povinností a můžete se okamžitě vrhnout do podnikání.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky!

Kdo se dříve nezajímal o firmy na prodej, může být nabídkou zaskočen. Vždy musíte vědět, že ready made firmy jsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich základní kapitál je splacen v plném rozsahu. Tento typ firmy je samozřejmě též registrován pro daň z příjmu, disponuje přiděleným IČ a DIČ a má oprávnění k provádění podnikatelské činnosti, konkrétně pak živnostenské oprávnění. A co je zásadní, ready made firma nemá žádné dluhy, závazky ani pohledávky! Prodej sro firmy je tedy zcela bezpečný a svěříte-li se do rukou skutečných odborníků, máte 100% smluvní garanci s největším výběrem dostupných sro společností. Firma se navíc specializuje na virtuální sídla, nabízí špičkové účetnictví a při výběru firmy nad 24500 korun, obdržte reliéfní razítko a reprezentační pořadač.

Jaké to je vlastnit firmu do 24 hodin?

Zavedená společnost sází za preciznost a nadstandardní přístup ke klientům, budoucím podnikatelským subjektům. Může se pochlubit pružností procesu prodeje firem, protože zvolenou společnost můžete vlastnit už za 24 hodin! Po podpisu smlouvy můžete okamžitě začít plně konat, zápis do obchodního rejstříku má pouze potvrzující účinek. Cena za službu zahrnuje veškeré poplatky spojené se zápisem změn v obchodním rejstříku, na vás je zaplatit pouze notářské poplatky za ověření podpisu, což je otázka pár desítek korun.