Typy odhadu cen nemovitostí

Při odhadu cen nemovitostí rozlišujeme jednotlivé typy odhadů, a to znalecký posudek (administrativní odhad), tržní odhad, online odhad a odhad dle cenových map. Jaké jsou specifikace jednotlivých typů odhadů?

Znalecký posudek

Nejprve se tedy podíváme na první z typů odhadu nemovitostí, kterým je znalecký posudek. Bývá někdy označován také jako administrativní či úřední odhad.

V první řadě je potřeba říci, že tento typ odhadu může provádět pouze tzv. soudní znalec, tedy osoba jmenovaná soudem či ministerstvem spravedlnosti. Pravidla provádění tohoto posudku jsou vymezena vyhláškou ministerstva a dbá se na jejich striktní dodržování.

Do oceňování nemovitosti vstupují různé koeficienty. Jedním z nich je koeficient polohy. Nemovitosti nacházející se ve velkém městě se automaticky přisuzuje vyšší hodnota, než srovnatelné stavbě ležící v menší obci.

Dále se zohledňuje třeba také koeficient změny stavebních prací, jehož výši zveřejňuje Český statistický úřad. Tento typ určování ceny nemovitosti je velice přísný a jasně stanovený a nejčastěji se používá při výpočtu daně z nabytí nemovité věci. Co se týká cen za tento posudek, většinou se pohybuje v rozmezí 2 500 – 3 500 Kč pro byty a 4 500 – 5 500 Kč pro domy. Ceny za odhad pozemku bývají o dost levnější. Ve všech případech však počítejte s tím, že ceny jsou smluvní a nejsou ničím limitovány.

Tržní odhad

Tento typ nemá tak jasně daná pravidla, jako znalecký posudek. Osoby, které můžou vydávat tento odhad, jsou soudní znalci a lidé s koncesí od ministerstva průmyslu a obchodu. Tento druh oceňování nepracuje se žádnými koeficienty či ministerskými tabulkami, ale pouze srovnává nabídku a poptávku s nemovitostmi, které jsou podobné aktuálně odhadované nemovitosti. Proto se také můžete někdy setkat s označením: srovnávací odhad. Tento odhad, jelikož se věnuje právě nabídce a poptávce respektive srovnání těchto dvou ekonomických hledisek, uvažuje i hledisko umístění nemovitosti, zda leží například vedle skládky či se uvažuje o stavbě spalovny v katastru obce. A to je výhoda oproti znaleckému posudku, který pracuje striktně s tabulkami.

Tento typ odhadu se používá pro úvěrové jednání s bankou a také se nejvíce používá v případě rozvodu, nebo pokud potřebujeme řešit vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pro případ hypotéky vysílají někdy banky svoje odhadce, lze je označit jako „bankovní odhadce“. Osoby, které se chtějí stát odhadcem pro určitou banku, musí mít min. 3 roky praxe, poté je banky zařadí do seznamu těchto bankovních odhadců. V případě tržního odhadu se ceny pohybují dost podobně jako u znaleckého posudku, ale je potřeba brát v úvahu, že odhad nemovitosti v Praze bude dražší než v jiných částech republiky.

On-line odhad

Je to speciální typ odhadu, ve většině případů se jedná o tržní odhad, ale pouze na základě podkladů od klienta (fotografií apod.) Odhadce danou nemovitost fyzicky nenavštíví.

Odhad na základě cenových map

Jedná se o podtyp tržního odhadu, který počítá pouze se smlouvami, které jsou vloženy do katastru nemovitostí a odrážejí reálné ceny, za jaké se nemovitosti v dané oblasti prodávají.

Ceny za online odhad a také odhad dle cenových map je velice podobný a pohybuje se v hodnotě cca 100 Kč za byt a 200 Kč za dům.

V tomto odvětví platí více než v mnoha jiných – když nevíte, obraťte se na odborníky v realitních kancelářích, kteří poradí i pomohou.