Poškozené vozovky vlivem přetížených automobilů

Pravidelné opravy silnic čas od času zdržují každého. Stojíme v nekonečné frontě svedené do jednoho pruhu a jen velmi pomalu se posouváme kupředu. Ačkoli často nadáváme, měli bychom si uvědomit, že jde především o bezpečnost a plynulou jízdu, kterou nám nově opravená komunikace poskytne. K poškození cest dochází vlivem povětrnostních podmínek, velkých mrazů, ale také přetížením kamionů, kterých potkáváme stále kvanta! Některé úseky jsou již opatřeny váhami, které kontrolují hmotnost vozidla za jízdy, ale následná opatření jsou zdlouhavá. Přesné zatížení je potřeba znát před výjezdem, neboť řidič projíždí místy, která jsou limitovaná pro průjezd, a navíc se vystavuje nemalé sankci za porušení předpisů. Celý příspěvek